Asociación Galega de Editores

Logotipo Edicións Laiovento

 

Apdo. 43, Bertamiráns

15220 Ames (A Coruña)

Tel.: 981 88 74 55

Fax: 981 88 74 55

http://www.laiovento.com/

laiovento@laiovento.com

 


Novidades editoriais

Subscríbete aos nosos boletíns

mediateca

liber

Cómo publicar un libro?

 

 

Banner plataforma

Edicións Laiovento

Edicións Laiovento

Fundada en Santiago de Compostela en 1991 por Xosé Manuel Beiras, Pepe Carreiro, Xesús Couceiro, Manolo González Millares, Francisco Pillado e Afonso Ribas, Edicións Laiovento –nome que tomamos prestado dun texto dramático de D. Ramón Otero Pedraio– nace coa pretensión de contribuír desde unha óptica progresista e aberta á normalización cultural e política de Galicia.

Precisamente cun libro de X. M. Beiras, Prosas de combate e maldicer, iniciábase un proxecto editorial cunhas características moi concretas dentro do panorama editorial galego, que parecía definido e consolidado. Na procura dunha "marca identificadora" decídese non crear coleccións temáticas e manter un signo diferenciado e de fácil identificación visual. E pretendíase ademais, que co paso do tempo ese signo diferenciador fose identificado como "garantía de calidade".

Dous foron os principios dos que parten como criterio editorial: calidade estética, para os libros de creación, e rigor científico para os traballos de investigación.

Unha cuestión determinante para Edicións Laiovento, naqueles momentos, era acadar unha normativa de consenso, que estaba a ser reclamada desde diferentes ámbitos culturais e sociais do país. En coherencia con esta postura, en todos os nosos libros advertéases que en tanto non se acadase esa normativa respectaríase a opción ortográfica de cada autor ou autora. A defensa desta postura tivo, como é doado imaxinar, serios custos económicos. Finalmente acadouse un acordo normativo que, con seguridade, está lonxe das pretensións da editora, mais sería absurdo alegar agora que o rexeitan porque non era o consenso que postulaban.

No plano da investigación, consideran fundamental e prioritarios todos aqueles traballos relacionados coa lingua e a historia do noso país. Dedican tamén –conscientes da precariedade na que sobrevive– unha especial atención á literatura dramática, tanto no que atinxe á creación como a textos de carácter teórico e historiográfico.

Sábese aínda, que un país non se constrúe exclusivamente desde a literatura, e por iso decidiuse apostar tamén por libros de carácter científico –bioloxía, informática, etc.– e filosóficos.

En 1994, cunha antoloxía poética de Camões, inician unha colección, Vento do Sul, coa que pretendemos estreitar lazos de unión co país veciño, efectivizando así unha vella pretensión do galeguismo máis lúcido e comprometido.

Dentro do que chaman Breviarios, pretenden, con libros de pequeno formato, divulgar temas e cuestións de carácter xeral, nun estilo claro, conciso, didáctico, mais non exento de rigor.

Na colección Fóra de Serie, incluímos aqueles libros que polas súas características gráficas ou temáticas non encaixan dentro do formato habitual.

Ano fundación: 1991

Cargos directivos:
Presidente: Xesús Couceiro Rivas; Director: Francisco Pillado Mayor; Xerente: Xosé Carreiro Montero

Liña editorial:
Ensaio. Narrativa. Teatro.

Coleccións:
Laiovento. Vento do Sul. Breviarios. Fóra de Serie.

Títulos do catálogo: 233 títulos.

Prefixos do isbn:

84-87847
84-89896
84-8487(actual)

Linguas nas que edita: Castelán, galego e portugués.

Distribuidores: -Galicia, Asturias e Cantabria: Toxosoutos, S.L. Tf. 981. 82 38 55
-Portugal: Assírio& Alvim Telf: 0035 1213 30 06 90
-Brasil: EBRADIL Tf. (001) 3611- 4567
-Madrid: Egartorre, S.L. Tf. 917 11 60 08
-Cataluña, Aragón, Illas Baleares: Bitácora- Arte y H. S.L. Tf. 934. 22 22 15
-País Vasco, Navarra, A Rioxa: Herro Ediciones, S.L. Tf. 944. 54 28 50
-Comunidade Valenciana e Albacete: J.A Morcillo, S.L .Tf. 963 97 44 74

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade


esqueciches o contrasinal?